Tin bài từ 1 đến 19 của 19

TìmViệc.VN: Hàng không

Tên ứng viên
Tên việc làm
Kinh nghiệm
Mức lương
Ngày làm mới
Nơi làm việc
 1. Hoàng Nam Nam - 43 tuổi
  Hơn 5 năm
  Trên 30 triệu
  11-02
  TP. Hồ Chí Minh
  Bình Dương
 2. Trần Văn Nghĩa Nam - 31 tuổi
  1 năm
  Thỏa Thuận
  24-09
  TP. Hồ Chí Minh
 3. Dương Trần Thảo Vy Nữ - 30 tuổi
  Dưới 1 năm
  3 - 5 triệu
  09-09
  TP. Hồ Chí Minh
 4. Hoàng Ngọc Nữ - 34 tuổi
  2 năm
  1 - 3 triệu
  07-09
  TP. Hồ Chí Minh
  Bình Dương
 5. Hồ Thị Mỹ Hạnh Nữ - 29 tuổi
  Dưới 1 năm
  Thỏa Thuận
  05-08
  TP. Hồ Chí Minh
 6. Lê Thị Thu Hiền Nữ - 35 tuổi
  4 năm
  3 - 5 triệu
  18-07
  Hà Nội
 7. Đặng Quốc Toản Nam - 38 tuổi
  3 năm
  5 - 7 triệu
  11-07
  TP. Hồ Chí Minh
 8. Nguyễn Việt Anh Nam - 32 tuổi
  3 năm
  Thỏa Thuận
  06-07
  Hà Nội
 9. Vũ Thị Lan Nữ - 29 tuổi
  Chưa có kinh nghiệm
  5 - 7 triệu
  24-06
  Hà Nội
 10. Dương Thanh Huyền Nữ - 29 tuổi
  1 năm
  3 - 5 triệu
  14-06
  Hà Nội
 11. Lê Thị Nở Nữ - 32 tuổi
  5 năm
  5 - 7 triệu
  10-06
  TP. Hồ Chí Minh
 12. Nguyễn Văn Mẫn Nam - 31 tuổi
  1 năm
  Thỏa Thuận
  31-05
  TP. Hồ Chí Minh
  Cần Thơ
 13. Cao Thị Huyền Nữ - 31 tuổi
  1 năm
  7 - 10 triệu
  23-05
  TP. Hồ Chí Minh
 14. Nguyễn Đức Sơn Nam - 28 tuổi
  3 năm
  Thỏa Thuận
  14-05
  TP. Hồ Chí Minh
 15. Ngô Trung Hiếu Nam - 33 tuổi
  1 năm
  7 - 10 triệu
  28-12
  TP. Hồ Chí Minh
  Khánh Hòa
 16. Lê Thị Thùy Sương Nữ - 31 tuổi
  Chưa có kinh nghiệm
  Thỏa Thuận
  28-12
  TP. Hồ Chí Minh
 17. Đặng Linh Nữ - 30 tuổi
  Chưa có kinh nghiệm
  5 - 7 triệu
  28-12
  TP. Hồ Chí Minh
 18. Phạm Thị Thúy Phượng Nữ - 38 tuổi
  Dưới 1 năm
  Thỏa Thuận
  28-12
  TP. Hồ Chí Minh
 19. Tô Thành Quang Nam - 34 tuổi
  Dưới 1 năm
  5 - 7 triệu
  28-12
  Hà Nội